Tarieven

Tenzij er een andere afspraak met u wordt gemaakt, worden de werkzaamheden verricht op basis van een met u overeengekomen uurtarief. Het tarief kan worden verhoogd in geval van spoedeisende of uiterst specialistische vraagstukken.

Het basis uurtarief bedraagt € 145,00. Het voor u geldende uurtarief wordt afgestemd op de specifieke opdracht en kan derhalve lager of hoger uitvallen. Het uurtarief wordt verhoogd met BTW en gemaakte onkosten zoals reis- en verblijfskosten. Voor meer informatie over de tarieven verwijzen wij u naar artikel 4 van de algemene voorwaarden.