Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door RCR Juridisch Advies met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Onjuistheden of onvolledigheden kunnen echter voorkomen. RCR Juridisch Advies is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor de schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan, het verspreiden van informatie via internet, zoals storingen, vertragingen, fouten in de verzending via elektronische weg of eventuele virussen.

Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te verspreiden of tegen betaling beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RCR Juridisch Advies. Wel is het toegestaan informatie vermeld op de website voor persoonlijk gebruik te downloaden en/of te printen.