Juridische ondersteuning door RCR, Rissa Cremers, Huissen

Als senior adviseur en bedrijfsjurist heb ik veel ervaring met diverse algemene voorwaarden en overeenkomsten, de begeleiding hiervan inclusief het onderhandelingstraject en het juridisch kader van het aanbestedingsrecht, inclusief staatssteun. Ik stuur werkprocessen van de interne organisatie aan en ik heb ervaring met coachend leidinggeven. Jarenlange ervaring op het gebied van procesvertegenwoordiging en brede juridische kennis van de relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie zijn belangrijk bij mijn functie als senior adviseur.

Juridische ondersteuning

Het opstellen en begeleiden van:

  • Intentieovereenkomsten;
  • Samenwerkingsovereenkomsten (zowel publiek-publiek als publiek-privaat);
  • Exploitatieovereenkomsten;
  • Koop- en huurovereenkomsten;
  • De uitgifte van kavels, snippergroen en de vestiging van zakelijke rechten.

Het opstellen van algemene voorwaarden en geschillen met:

  • DNR 2005, DNR 2011, UAV 1989, UAV 2012 en andere algemene voorwaarden.

Het opstellen en begeleiden van:

  • Bestuurlijke besluiten, beleidsnota’s en verordeningen.
  • Bezwaarschriften en de hierna volgende procedures.
RCR Juridisch AdviesRissa Cremers